Dagbesteding

 Iedereen met een hart voor dieren is bij Paard & Relatie van harte welkom

Om te kunnen groeien moet je eerst jezelf accepteren. Iedereen hoort erbij en samen met de dieren zorgen wij voor het opbouwen van een relatie tussen jou en het dier en dan ontstaat de mogelijkheid om jezelf te ontdekken. Wij maken gebruik van de natuur, met zijn enorme positieve invloeden! We stellen geen eisen, werken in kleine groepen en zoeken naar dat wat  comfortabel voor hen is.

Wij geloven in de mogelijkheden en kwaliteiten van ieder mens. Door te kijken naar wat de cliënten in de dagbesteding wèl kunnen komt er een enorm potentieel vrij. Wanneer iemand te weinig zelfvertrouwen heeft zal hij niet van zichzelf weten wat nu werkelijk zijn mogelijkheden zijn. Door hem te laten ervaren dat hij veel meer kan dan hij van zichzelf denkt neemt het zelfvertrouwen toe en dus ook de potentie om te groeien.

Hoewel Paard & Relatie is ontstaan als een stal waarbij vooral aandacht werd geschonken aan het aanleren en verbeteren van de technische rijvaardigheden, is zij uitgegroeid tot een bedrijf met een enorme potentie voor verschillende doelgroepen:

– Volwassenen
– Jongeren
Jeugd

 

Zij komen ieder met een geheel eigen hulpvraag bij Paard & Relatie. Wij geloven in het sensitief en positief begeleiden van deze doelgroepen. Alle doelgroepen werken mee op het bedrijf, de dieren worden verzorgd, er wordt met de paarden getraind en in de moestuin worden groenten en fruit geteeld. Wij zijn aangesloten bij Landzijde en werken met evaluatiegesprekken, Persoonlijke Ontwikkelingsplannen en het Vanzelfsprekend systeem.

Eigen ontwikkeling
Ieder mens heeft kwaliteiten – door daar op te vertrouwen ontstaat er ruimte tot verdere ontwikkeling
Paard & Relatie Dagbesteding gelooft in de mogelijkheden en kwaliteiten van ieder mens. Door te kijken naar wat de cliënten in de dagbesteding wèl kunnen komt er een enorm potentieel vrij. Cliënten ontwikkelen een realistischer zelfbeeld en gaan aan de slag met de dingen die bij hen passen. Zo ontstaat er ruimte tot groei. Ruimte tot ontwikkeling van nog meer kwaliteiten. Speerpunten die hierbij aan bod komen zijn:
Het versterken van het zelfstandig functioneren
Het aanwakkeren van de eigen verantwoordelijkheid
Het leren zien van de eigen mogelijkheden is vaak al een proces op zich. Wanneer iemand te weinig zelfvertrouwen heeft zal hij niet van zichzelf weten wat nu werkelijk zijn mogelijkheden zijn. Door hem te laten ervaren dat hij veel meer kan dan hij van zichzelf denkt neemt het zelfvertrouwen toe en dus ook de potentie om te groeien. Ook hier geldt van paniek naar risico naar comfortabel.

Het gebruik van de linker en de rechter hersenhelft
De linker en de rechter hersenhelft sturen de mens op geheel eigen wijze aan. Iemand die zich vooral door de linker hersenhelft laat sturen staat dan ook heel anders in het leven dan iemand die zich vooral door de rechter hersenhelft laat leiden. Zodra we weten wat onze voorkeurskant is hebben we dus belangrijke informatie in handen. Informatie die ons helpt begrijpen wie we zijn en hoe we het beste kunnen handelen in bepaalde situaties. Een belangrijke vaardigheid voor mensen met een beperking.

Sociale contacten
Om te groeien als mens is sociale interactie een voorwaarde
Op zorgboerderij Paard & Relatie nemen sociale contacten een belangrijke plaats in. Zowel de relatie met andere mensen als met dieren maakt dat de potentie tot groei ontstaat. Door in relatie te gaan met anderen ontstaat de mogelijkheid om jezelf te ontdekken. In je eentje heb je een stuk minder ‘beleving’, samen des te meer. Daar maakt Paard & Relatie graag gebruik van. Zo kunnen we elkaar helpen en leren we de kwaliteiten van de ander en van onszelf ontdekken.
Vooral jong volwassenen dreigen buiten de boot te vallen
Zo jong en dan al in een sociaal isolement. Bij Paard & Relatie zien we geregeld jong volwassenen die er niet in slagen te integreren in de samenleving. Zij maken er niet of nauwelijks deel van uit. Ze zijn geen kind meer maar zijn ook nog lang niet volwassen. Steeds meer van deze jongeren weten zich geen raad met hun leven. Ze dreigen geheel buiten de boot te vallen, juist doordat het hen aan sociale contacten ontbreekt.
Paard & Relatie ondersteunt bij het aangaan van de relatie met mens en natuur
Paard & Relatie is bij uitstek een plek waar in de dagbesteding gebruik wordt gemaakt van de natuur. De positieve invloed van de natuur werkt juist bij deze doelgroep mooi door. Het maakt hen creatiever, fitter en slimmer. Bovendien werkt het wederom de sociale interactie in de hand. Lekker samen buiten bezig zijn versterkt de onderlinge relaties. Op een ongedwongen manier leren zij hoeveel hen dat oplevert.

Ontspanning
Ontspanning als voorwaarde om te leren
Be Calm and Joyful – Klaus Ferdinand Hempfling:
Ontspanning is een belangrijke voorwaarde om te leren. Wie niet ontspannen is neemt niets op. Hij zal zijn comfortzone niet verlaten en gaat het veranderproces uit de weg. De opdracht komt niet eens binnen. Dat geldt voor dieren maar zeker ook voor mensen. Met een angstige hond kun je geen behendigheid trainen. Verlegen jongeren vragen om zichzelf beter voor te doen leidt tot niets. Paard & Relatie stelt dan ook nagenoeg geen eisen. Vanuit vertrouwen is er veel meer mogelijk. Door te werken aan het zelfvertrouwen werken we toe naar een uitstapje naar een nieuwe ervaring.
Veiligheid en groei gaan hand in hand

Wat als je geen comfortzone hebt?
Veel kinderen hebben helemaal geen comfortzone. Kunnen niet op zichzelf terugvallen. Ze leven in constante onzekerheid. Uit angst het niet goed te doen blokkeren ze en nemen niet deel aan sociale gebeurtenissen. Als je niet geleerd hebt om je op je gemak te voelen met jezelf, om erop te vertrouwen dat je goed bent zoals je bent, dan is dat het eerste waar Paard & Relatie mee aan de slag gaat. Want zolang dat vertrouwen er niet is heeft het geen zin om te veel van jezelf te vragen.

Van paniek, naar risico naar comfortabel
Iemand die zich in de paniek zone begeeft zal niks nieuws leren. Iemand die in paniek is, is helemaal onbereikbaar. Elke keer weer gaan wij op zoek naar de comfortabele zone. De zone waarin iemand zich op zijn gemak voelt. Daar waar de verbinding met jezelf en het vertrouwen in jezelf het grootst is. Dat kan alleen wanneer ook aan de primaire levensbehoeften is voldaan. Denk aan eten, drinken, huisvesting en veiligheid.

Signaleren wat comfortabel is

In de dagopvang bij Paard & Relatie worden weinig eisen gesteld aan de deelnemers. In kleine groepjes gaan we aan de slag. Ondertussen worden de deelnemers goed geobserveerd. In deze observatie aanvangsfase kijken we onder meer naar de sociale interactie en gaan opzoek naar datgeen wat comfortabel is. Zonder enige druk uit te oefenen kijken we waar de grens ligt. Zo weten we waar we aan moeten voldoen om een lerend klimaat te creëren. We observeren dus geheel zonder te (ver)oordelen.

Meer weten over Paard & Relatie? Stuur een bericht voor een nadere kennismaking