Heb je een klacht, wat kan je dan doen?

 

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door een medewerker van Stichting Landzijde, de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken.

 

Stap 1: bespreek de klacht met de medewerker van Landzijde, de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

 

De zorgboerderij heeft van Stichting Landzijde een klachtenreglement. U heeft de klachtenposter hiervan ontvangen toen u op de zorgboerderij bent begonnen en het volledige klachtenreglement staat op de website van Stichting Landzijde: www.landzijde.nl . Dit reglement is ook op de zorgboerderij voor u beschikbaar.

 

 • Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met een medewerker van Landzijde, de zorgboer en/of zorgboerin.

en/of

 • Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten. Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.

en/of

 • Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van Landzijde. De vertrouwens persoon is er voor u en uw belang:

Peter Hardewijn

telefoonnummer 06-51447600

mail@beeldendvermogen.eu

en/of

 • Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van Landzijde. Deze helpt je bij het oplossen van de klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.

Peter Hardewijn

telefoonnummer 06-51447600

mail@beeldendvermogen.eu

of

 • Wanneer je zorg wordt verleend vanuit de Jeugdwet geldt dat je de klacht kan bespreken met een vertrouwenspersoon van AKJ. Deze helpt je dan verder.

Zie http://www.akj.nl voor meer informatie

Tel. 088 -555 1000

 

Als je er met Landzijde of met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.

 

 

 

Stap 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

 

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie:

https://www.iar.nl/klachtencommissie/

 

Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.

Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van Landzijde of de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
 • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
 • Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de Landbouw c.a.

Klachtencommissie Landbouw en Zorg Postbus 245, 6700 AE Wageningen

of e-mail: info@iar.nl

 • Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

 

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Landzijde, op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan jou en aan Landzijde of de zorgboerderij. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen Landzijde, de zorgboerderij en jij zouden kunnen verbeteren.

Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181

 

De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.

 

Stap 3: Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

 

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:

https://www.iar.nl/geschillencommissielandbouwzorg/

 

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kun je bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

 

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.

Vermeld in de brief:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van Landzijde of de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil;
 • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;
 • Stuur je brief naar:

Stichting Geschillen in de landbouw c.a. Geschillencommissie Landbouwzorg

Postbus 245, 6700 AE Wageningen

Of e-mail: info@iar.nl

 • Je kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

 

De Geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de Geschillencommissie Landbouwzorg jouw geschil in behandeling kan nemen moet je eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van jouw geschil krijg je hier meer informatie over. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

 

 

Wil je meer informatie?

 

Op www.landzijde.nl en www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de Landelijke Klachtencommissie en de Geschillencommissie werken.

Klachtenregeling A3 2018 vs2

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *