Coaching met paarden

Cognitief Coachen

In de psychologie maken we een onderscheid tussen gedrag, dat wat je doet, en cognities, dat wat er zich afspeelt in je hoofd (of hart, dat mag je zelf invullen). Je zou dat op de volgende manier voor je kunnen zien. Stel je een ijsberg voor. Het puntje van de ijsberg komt boven het water uit. Het grootste deel van de ijsberg bevindt zich echter onder water, onzichtbaar voor de buitenwereld. Nou zou je kunnen zeggen dat je gedrag het puntje van de ijsberg is. Dat is wat iedereen ziet. Iedereen ziet bijvoorbeeld dat je een presentatie geeft voor een groep mensen. Het deel van de ijsberg wat zich onder water bevindt bestaat uit je cognities. In dit voorbeeld is dat hoe jij zelf de presentatie ervaart, namelijk hoe je je op dat moment voelt en welke gedachtes er door je heen gaan. Dat ziet natuurlijk niemand, maar het is er wel. Sterker nog, het bepaalt voor een groot deel hoe je presentatie zal verlopen.

Het stuk van de ijsberg dat boven het water uitkomt is hoe andere mensen jou zien. Iemand die zelf grote spreekangst heeft zal jou bijvoorbeeld als een zelfverzekerd persoon zien, want jij durft tenslotte wel een presentatie te geven voor een groep. Een politicus die regelmatig denderende speeches geeft zal je presentatie misschien middelmatig vinden en je zien als iemand die niet goed informatie kan overbrengen aan anderen. Geen van beiden weet echter wie jij echt, diep van binnen bent. De kans is heel groot dat beide personen het bij het verkeerde eind hebben. Ze weten immers niet

hoe jij je voelt. Ze zien jouw presentatie door hun eigen, gekleurde bril en op basis daarvan trekken ze een conclusie. Paarden echter, hebben deze bril niet. Paarden kijken juist naar dat wat er onder water gebeurt. Paarden zien dus het grootste deel van de ijsberg, in plaats van het allerkleinste puntje. Dit betekent dat paarden jou zien zoals je echt bent.

Dit is precies de reden waarom paardenkracht jou kan helpen om je eigen innerlijke kracht te ontwikkelen. Om die te ontwikkelen moeten we namelijk kijken naar wie jij echt bent. Niet naar hoe de buitenwereld je ziet, maar hoe je diep van binnen bent. Daar zit die kracht die we naar buiten willen laten komen. In de methode Cognitief Coachen met Paarden TM gaan wij (het paard, ik als coach en jij zelf) samen kijken onder de waterspiegel. Dat doe ik natuurlijk niet zo maar. Deze methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde psychologische principes en modellen.

Bron: Ik met PK Wendela den Tonkelaar

 

Succes is de optelsom van een goede techniek en een goede relatie

Succes = Techniek + Relatie

De juiste techniek en een goede relatie

De basisgedachte van elk trainingstraject van Paard & Relatie is dat succes afhangt van twee factoren. De juiste techniek en een goede relatie. Alleen wanneer beide op orde zijn is succes gegarandeerd. Veel problemen ontstaan dan ook doordat er slechts in één van beiden wordt geïnvesteerd. De ruiter met een erg goede techniek is erg ambitieus en werkt vooral rationeel. Aan de andere kant is de gemiddelde recreant vaak te lief en werkt vooral intuïtief. Beiden zullen nooit echt succesvol zijn totdat ze deze twee kanten bij elkaar brengen.

Waar zit uw sterke en uw zwakke kant?

Het merendeel van de klanten van Paard & Relatie komt bij ons met een technische hulpvraag. Zij zien dat iets niet naar wens verloopt en vragen om een technische oplossing. Een advies, een stukje techniek of een inzicht waarmee ze aan de slag kunnen. Paard & Relatie is er van overtuigd dat dit slechts ten dele zal helpen. De echte oplossing zit hem in het werken aan de relatie met je paard. Of aan het werken aan de relatie tussen de paarden onderling. Want wat als het gedrag van het paard grotendeels een re-actie is op andere paarden in de directe omgeving? Of op bepaalde (onbewuste) gedragingen van de ruiter waardoor dit tot miscommunicatie leidt?

Trainingstrajecten, een snelle boost naar succes

Zodra we weten waarom het succes uitblijft kunnen we aan de slag. Door te werken aan de relatie of te kiezen voor een intensieve bootcamp. De relatie paard / ruiter staat hierbij altijd centraal. Paard & Relatie laat zien en ervaren wat het paard zelf terug geeft. Wat het communiceert waar jij gebruik van kunt maken. De resultaten zijn vaak verbluffend. En het plezier in de samenwerking wordt alsmaar groter. Hoe leuk is het wanneer jij en je paard vanuit de verbeterde band tot een verbeterd resultaat komen?

Coaching met paarden waarbij zij uw leermeesters zijn

Ook wanneer je niet zozeer een trainingsdoel voor ogen hebt voor het paard en zelfs wanneer je helemaal geen paardenmens bent, kunnen paarden jou heel veel leren. Zodra je namelijk contact maakt met een paard zal deze jou spiegelen. Hij geeft je terug hoe jij in het leven staat. Wat jouw valkuilen zijn en welke oplossingen je voor handen hebt. Het zogenaamde Coachen met Paarden. Paard & Relatie maakt hier veelvuldig gebruik van. Zeker ook bij de bezoekers van de dagbesteding. Maar ook wanneer jij niet tot deze doelgroep behoort ben je van harte welkom voor een Coachingssessie met paard.

Nieuwsgierig geworden? Vraag dan een vrijblijvende kennismaking aan